KONTAKTA OSS

Svenska A-Fordarna (SvAF)
Rystavägen 25
187 33 TÄBY

Kanslitelefon: 070-611 93 98
info@afordarna.se

Ordförande
Mats Lindén
Åland
lindenmotorsport@gmail.com

Ledamot Vice Ordförande
Björn Malmgren
Täby
bjorn.malmgren@icloud.com

Ledamot Sekreterare,t v
Calle Holmlund 
Stavsjö
calleholmlund@gmail.com

Ledamot Kassör
Kaj Lindqvist
Stockholm
kajlindqvist@hotmail.com

Ledamot
Rickey Anderson
Vagnhärad
rickey@fordv8.se

Suppleant
Alec Lif
Stockholm
alec.lifac@gmail.com

Klubbmästare
Bertil Björkman
Rimbo
bertilrimbo@gmail.com

Ledamot
Eric Lindgren
Brenäs
info@svartamasken.com

Medlemsregister
Kaj Lindqvist 
Stockholm


Facebook
Alex Lif
Upplands Väsby  
   

MHRF  försäkringar                                               
Kaj Lindqvist Valberedning   
Anders Widen

Thomas Abrahamsson


Revisorer
Göran Nygren

Revisor suppleant   
Kenneth Gustavsson

Kontouppgifter för inbetalning

Plusgiro:19 50 08-8 
Bankkontonr: 9960 3401950088
Kontoslag: PLUSGIROKONTO FÖRETAG
IBAN: SE74 9500 0099 6034 0195 0088
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS