KONTAKTA OSS

Svenska A-Fordarna (SvAF)
Rystavägen 25
187 33 TÄBY


Ordförande                                                                                        Ledamot Vice Ordförande
Lena Ljungdahl                                                                                 Björn Malmgren
Täby                                                                                                    Täby
Tfn: 070-684 48 61                                                                             Tfn: 070-282 6001
 
Ledamot Sekreterare                                                                           Ledamot Kassör
Lars Hedström                                                                                    Johan Djurberg
Ingarö                                                                                                   Enköping
Tfn: 070-8289390                                                                                Tfn: 070-491 65 22
 
Ledamot                                                                                              Styrelse suppleant
Rickey Anderson                                                                                Kaj Lindqvist               
Vagnhärad                                                                                            Stockholm
Tfn: 070-8405441                                                                                Tfn: 070-5396111
                                                     
Webmaster                                                                                        Binero
Kaj Lindqvist                                                                                    Kaj Lindqvist    
Stockholm                                                                                           Stockholm
Tfn:070-5396111                                                                                Tfn:070-5396111   

Valberedning                                                                                    Valberedning     
 Peter Särnblad                                                                     Anders Widen
                                                                                                                                                                       
Revisor                                                                                              Revisor
Göran Nygren                                                                                     Anders Hallenberg
               
                                                                                         
Revisor suppleant   
Kenneth Gustavsson
                                                                      
Facebook                                                                                          Medlemsregister                                
Alec Lif                                                                                             Kaj Lindqvist
Upplands Väsby                                                                                Stockholm
Tfn: 073-513 48 03                                                                           Tfn: 070-5396111

Försäkäringar MHRF                                                                     Klubbmaterial   
Kaj Lindqvist, Rickey Anderson, Johan Djurberg   

Plusgiro:19 50 08-8 
Bankkontonr:9960 3401950088
Kontoslag:PLUSGIROKONTO FÖRETAG
IBAN:SE74 9500 0099 6034 0195 0088
BIC-kod (SWIFT-adress):NDEASESS