KONTAKTA OSS

Svenska A-Fordarna (SvAF)
Rystavägen 25
187 33 TÄBY

Ordförande
Lena Ljungdahl 
Täby
Tfn: 070-684 48 61

Ledamot Vice Ordförande
Björn Malmgren
Täby
Tfn: 070-282 6001

Ledamot Sekreterare
Lars Hedström 
Ingarö
Tfn: 070-8289390

Ledamot Kassör
Johan Djurberg
 Enköping
Tfn: 070-491 65 22

Ledamot
Rickey Anderson
Vagnhärad
Tfn: 070-8405441 

Suppleant
Kaj Lindqvist 
Stockholm
Tfn: 070-5396111

Webmaster  och medlemsregister
Kaj Lindqvist 
Stockholm
Tfn: 070-5396111

Facebook
Alex Lif
Upplands Väsby  
Tfn: 073-513 48 03   
  
Valberedning   
Peter Särnblad
Tfn: 031-204090
Anders Widen
Tfn: 0173-84977

Revisorer
Göran Nygren
Anders Hallenberg
Revisor suppleant   
Kenneth Gustavsson

MHRF  försäkringar                                                                     
Kaj Lindqvist, Johan Djurberg   

Plusgiro:19 50 08-8 
Bankkontonr: 9960 3401950088
Kontoslag: PLUSGIROKONTO FÖRETAG
IBAN: SE74 9500 0099 6034 0195 0088
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS