A-Forden, 1928-1931

   Svenska A-Fordarna är en sammanslutning av A-Ford entusiaster som vill bevara den största händelsen i bilhistorien: När Henry Ford vid en ålder av 64 år lyckades med att tillverka och sälja närmare 5 miljoner A-Fordar under åren 1928 till 1931 och det under en depressionstid som hela världen led av. Då kändes det riktigt. A-Forden är den vanligaste gammelbilen idag och det blir bara fler och fler som återuppbyggs.

    A-Fordklubbar kan man hitta över hela världen såväl i Australien som i Argentina och Skandinavien. Med tanke på att A-Forden är så världsomfattande är det svårt att beräkna antalet som finns kvar idag men man uppskattar att det är mellan 800 000 till 900 000.
I Sverige räknar vi med att det finns mellan 1 800 till 2 000 A-Fordar i olika stadier. I Danmark, Norge och Sverige finns det cirka 1 500 A-Fordägare som är medlemmar i någon av de Nordiska A-Ford klubbarna. Vi har ett fantastiskt utbyte med en stor Gränsträff vartannat år i något av våra Nordiska länder där medlemmar i de Nordiska A-Ford klubbarna träffas i en stor familjefest. Där i mellan anordnas det en nationell Grästräff.

   Varför är nu A-Fordarna så populära? Jo, Henry Ford hade enorma krav på kvalitet i sin produktion och de kraven kom för design, snabbhet och prestanda. Han var bland de första med att elsvetsa, använda rullager istället för kullager då rullagret hade större bärighet. Lackeringsmetoderna  var så bra att A-Forden rostade mindre jämfört med andra bilar. Henry Ford hade ca. 40 olika personbilsmodeller och ett 15-tal olika lastfordon att välja på och detta medförde många olika typer av kunder. Anledningen att det finns många A-Fordar kvar att den är mycket enkel att reparera samt renovera. Vi tycker inte att alla A-Fordar ska renoveras till fabriksskick eller finare. Vi skall även kunna visa upp bilar som har en äldre renovering för att kunna visa upp verktadskunnighet från -40, -50, -60 och 70-talet. Hotrodade A-fordar är minst lika häftiga och fina. Vi tycker att alla typer av A-Fordar har lika stort historiskt värde.