delar köpes

Köpes: Downdraft insug för enkel Strombergförgasare, typ Burns eller dylikt
Mats Olsson
Nybrogatan 22C
791 70 Falun
kopperhead261@falun.com
070-1120493
20 augusti 2018

Köpes: Rutram fram till 1931 Tudor
Rickey Anderson
070-8405441
12 juni 2018

Köpes: Rutram fram till A Ford cabriolet 1930 samt dynor till rumbleseat
Stig Fischer
070-7185513
12 juni 2018

Köpes: Framskärmar 1930-31 i gott skick. Gärna med reservhjulsbalja
Lars Hedström
0708 289399
Nerclassics@hotmail.com
16 mars 2018