Svenska A-Fordarna är en förening som vill främja intresset hos medlemmarna att bevara A-Forden till kommande generationer, följa upp dess historik med bilder och annan dokumentation samt den kultur som fanns runt A-Fordens tidsepok. Föreningen skall även tillvarataga medlemmarnas intresse att lösa frågor kring rätt restaurering och underhåll samt anordna familjeträffar och rally.
Information om detta skall huvudsakligen ske genom föreningens hemsida, medlemstidningen FordSidorna samt föreningens Facebooksida.

loading...

Senaste uppdateringar.
Observera att lösenordet till medlemsinloggningen har ändrats. Rätt lösenord finns i senaste tidningen.
Nytt telefonnummer till klubbens "kansli": 070-611 93 98
Om ni önskar komma i kontakt med klubben så finns det nu en "kanslitelefon" som ni kan ringa på!
Bildspel från Ålandsresan i augusti 2018 finns nu under Aktiviteter.
Årsmötesprotokoll från 2018-06-10 nu upplagt under "Medlemmar", "Protokoll".