Svenska A-Fordarna är en förening som vill främja intresset hos medlemmarna att bevara A-Forden till kommande generationer, och följa upp dess historik med bilder och annan dokumentation och den kultur som fanns runt A-Fordens tidsepok. Föreningen skall även tillvarataga medlemmarnas intresse att lösa frågor kring rätt restaurering, underhåll samt anordna familjeträffar och rally.
Information om detta skall huvudsakligen ske genom medlemsbladet Ford A.

31 Widebed IMG_2313 IMG_2239 IMG_2222 IMG_1995 IMG_1928 IMG_1993

Senaste uppdateringar.
Länk till anmälan till Gränsträffen i Norge www.fordagrensetreff.com
Information om betalning av anmälningsavgiften under fliken aktiviteter
Aktivitetskalender är nu uppdaterad med årsmöte den 28 april.
aktiviteter
Nya annonser
F.A.R.T. sektionen byter namn till F.A.S.T. = Ford Model A Speed & Touring.
Nytt lösenord för medlemsidorna (lösenordet i tidning nr. 4-2017 på sidan 2.)