Svenska A-Fordarna är en förening som vill främja intresset hos medlemmarna att bevara A-Forden till kommande generationer, och följa upp dess historik med bilder och annan dokumentation och den kultur som fanns runt A-Fordens tidsepok. Föreningen skall även tillvarataga medlemmarnas intresse att lösa frågor kring rätt restaurering, underhåll samt anordna familjeträffar och rally.
Information om detta skall huvudsakligen ske genom medlemsbladet Ford A.

Senaste uppdateringar.
F.A.R.T. sektionen byter namn till F.A.S.T. = Ford Model A Speed & Touring.
Nytt lösenord för medlemsidorna (lösenordet finns i tidning nr. 4-2017 sidan 2.)