Svenska A-Fordarna är en förening som vill främja intresset hos medlemmarna att bevara A-Forden till kommande generationer, och följa upp dess historik med bilder och annan dokumentation och den kultur som fanns runt A-Fordens tidsepok. Föreningen skall även tillvarataga medlemmarnas intresse att lösa frågor kring rätt restaurering, underhåll samt anordna familjeträffar och rally.
Information om detta skall huvudsakligen ske genom medlemsbladet Ford A.

Nu har vi haft vår medlemsträff tillsammans med V8-klubben på Vegabaren. Uppslutning var mycket god.

31 Widebed IMG_2313 IMG_2239 IMG_2222 IMG_1995 IMG_1928 IMG_1993

Senaste uppdateringar.
F.A.R.T. sektionen byter namn till F.A.S.T. = Ford Model A Speed & Touring.
Nytt lösenord för medlemsidorna (lösenordet finns i tidning nr. 4-2017 sidan 2.)