Svenska A-Fordarna är en förening som vill främja intresset hos medlemmarna att bevara A-Forden till kommande generationer, följa upp dess historik med bilder och annan dokumentation samt den kultur som fanns runt A-Fordens tidsepok. Föreningen skall även tillvarataga medlemmarnas intresse att lösa frågor kring rätt restaurering och underhåll samt anordna familjeträffar och rally.
Information om detta skall huvudsakligen ske genom föreningens hemsida, medlemstidningen FordSidorna samt föreningens Facebooksida.

loading...

Senaste uppdateringar.
Information och anmälan för Ålandsutflykten 17-19 Augusti finns nu under Aktiviteter!
Årsmötesprotokoll från 2018-06-10 nu upplagt under "Medlemmar", "Protokoll". 

Nytt lösenord för medlemsidorna finns i tidning nr. 2-2018 på sidan 2.