Svenska A-Fordarna är en förening som vill främja intresset hos medlemmarna att bevara A-Forden till kommande generationer, och följa upp dess historik med bilder och annan dokumentation och den kultur som fanns runt A-Fordens tidsepok. Föreningen skall även tillvarataga medlemmarnas intresse att lösa frågor kring rätt restaurering, underhåll samt anordna familjeträffar och rally.
Information om detta skall huvudsakligen ske genom medlemsbladet Ford A.

loading...

Senaste uppdateringar.
Nytt lösenord för medlemsidorna finns i tidning nr. 2-2018 på sidan 2.

Ny flik med information om Gränsträffen 2018 i Norge.
Information om betalning av anmälningsavgiften under fliken aktiviteter